ul. Warszawska 4, budynek mieszkalny

Położenie:
We wschodniej części miasta, na terenie Przedmieścia Malborskiego, rozwiniętego w XIX wieku w kierunku południa i wschodu wzdłuż ul. Warszawskiej (Hindenburgstrasse), gdzie na dużych parcelach lokowano reprezentacyjne budowle użyteczności publicznej i rezydencje wyższych urzędników regencji. Kamienica wzniesiona po  południowej stronie ulicy, na skarpie o lekkim spadku w kierunku północnym, poprzedzona trawnikiem ogrodzonym od strony trotuaru niskim, kamiennym murkiem. Od zachodu utwardzona droga i nasadzenia 150-lenich drzew: lipy, jesionów i klonów.  Od południa podwórze z placem zabaw i garażami, dalej osiedle bloków mieszalnych.

Określenie obiektu/funkcja:
Dom mieszkalny, wielorodzinny

Przed 1945 rokiem: 
Reprezentacyjny dom mieszkalny, wielorodzinny

Historia/Datowanie:
Kamienica o charakterze reprezentacyjnym wzniesiona na przełomie stuleci w stylu eklektycznym z elementami neomanieryzmu, wzniesiona w okresie prosperity budowlanej miasta, z przeznaczeniem dla wyższych urzędników regencji.

Opis:
Okazały, wolnostojący budynek, murowany z cegły ceramicznej licowej, częściowo tynkowany, z kamiennym detalem i bogatym programem dekoracji elewacji. Dwukondygnacjowy z trójkondygnacjowymi ryzalitami w skrajnych osiach, nakryty spłaszczonym dachem dwuspadowym (nad ryzalitami osobne dachy dwuspadowe, poprzeczne), pokrytym papą na deskowaniu. Nierówność terenu wyrównano różnicując wysokość podmurówki, najwyższej w elewacji północnej - frontowej. Kamienica wzniesiona na rzucie zbliżonym do litery H, od południa skrajna oś przedłużona o werandę z tarasem.