ul. Warszawska 18, Pałacyk

Położenie:
We wschodniej części miasta, na terenie Przedmieścia Malborskiego, rozwiniętego w XIX wieku w kierunku południa i wschodu wzdłuż ul. Warszawskiej (Hindenburgstrasse), gdzie na dużych parcelach lokowano reprezentacyjne budowle użyteczności publicznej i rezydencje wyższych urzędników regencji. Dom wzniesiony po południowej stronie ul. Warszawskiej, kalenicowo, pierwotnie wolnostojący, znacznie odsunięty od osi jezdni, na niewielkim wzniesieniu. Obecnie połączony parterowym łącznikiem w elewacji tylnej z sąsiednim budynkiem dawnej oficyny. Od zachodu połączony z sąsiednim budynkiem  nr 16 odcinkiem muru ceglanego, tynkowanego. Od frontu na skarpie z murkiem oporowym podjazd i trawnik, od wschodu wybetonowany parking i ok. 100 - letni jesion.
Przed 1945 rokiem:
Pierwsza siedziba Starostwa Kwidzyńskiego (Kreishaus), od 1864 roku Miejska Kasa Oszczędności (Stadtsparkasse), po I wojnie do 1945 rezydencja burmistrza Barkowa.

Historia/Datowanie:
Klasycystyczny, frydrycjański budynek - siedziba władz powiatu kwidzyńskiego została wzniesiona około roku 1800. W XIX wieku dobudowano na zapleczu oficynę. Od 1846 roku mieściła się tu Kasa Oszczędnościowa, a od zakończenia I wojny do 1945 roku w budynku mieszkał burmistrz Barkow.

Opis: 
Budynek murowany z cegły, tynkowany,  boniowany, fundament z kamieni polnych łamanych, portyk frontowy wsparty na czterech kamiennych kolumnach doryckich. Dach naczółkowy kryty blachą, nad portykiem dach dwuspadowy. Jednokondygnacjowy z użytkowym poddaszem. Do elewacji tylnej dobudowana parterowa, drewniana weranda częściowo przesłaniająca dwukondygnacjowy ryzalit z trójkątnym szczytem. Elewacja zachodnia z czterema przyporami. Wzniesiony na rzucie prostokąta z portykiem w fasadzie, płytkim ryzalitem na osi elewacji tylnej, oraz podestem schodów zewnętrznych przy elewacji wschodniej.