ul. Sztumska 5, budynek mieszkalny

Położenie:
W północnej części miasta, przy dawnej ulicy Poststrasse ( po 1945 roku ul. H. Sawickiej) łączącej przedmieście Malborskie z dzielnicą Knieberg, przy skrzyżowaniu z ul. Żwirki i Wigury (Kniebergstrasse). Usytuowany kalenicowo w zachodniej pierzei ulicy, wolnostojący, przy linii regulacyjnej zabudowy pierzei, od północy i zachodu otoczony niewielkim ogrodem z nasadzeniami zieleni wysokiej i garażami przy ogrodzeniu zachodnim. Ogrodzenie od wschodu i północy w postaci niskiego, drewnianego parkanu. Budynek położony na terenie o niewielkimi spadu w kierunku północnym, co wyrównuje wysokość podmurówki.

Określenie obiektu/funkcja:
Pustostan.

Przed 1945 rokiem:
Dom mieszkalny.

Historia/Datowanie:
Wzniesiony w 1 ćw.. XIX wieku, klasycystyczny.

Opis:
Budynek murowany z cegły ceramicznej, fundament z użyciem kamienia polnego, tynkowany, ściany wewnętrzne częściowo w konstrukcji szachulcowej. Więźba dachowa konstrukcji drewnianej, krokwiowo - jętkowa. Dach czterospadowy z pokryciem ceramicznym (karpiówka). Piwnice sklepione kolebką z lunetami, stropy w budynku belkowe z podsufitką.  Budynek dwukondygnacjowy, wzniesiony na rzucie prostokąta z płytkim ryzalitem w osi głównej od frontu i wąską, długą oficyną dobudowaną do południowo-zachodniego narożnika.