ul. Sztumska 3, budynek mieszkalny

Położenie:
W północnej części miasta, przy dawnej ulicy Poststrasse ( po 1945 r. ul. H. Sawickiej) łączącej przedmieście Malborskie z dzielnicą Knieberg. Usytuowany kalenicowo w zachodniej pierzei ulicy, wolnostojący, położoony blisko jezdni, po zachodniej stronie ulicy, od północy przejazd między budynkiem nr 5, od południa współczesny pawilon handlowy. Od zachodu niewielkie podwórze gospodarcze.

Określenie obiektu/funkcja:
Dom mieszkalny.

Przed 1945 rokiem: 
Dom mieszkalny.

Historia/Datowanie:
Wzniesiony w I poł. XIX wieku, klasycystyczny.

Opis:
Budynek murowany z cegły ceramicznej ręcznie formowanej w wątku kowadełkowym, fundament z użyciem kamienia polnego, tynkowany wtórnie obetonowany, parterowy z użytkowym poddaszem, nakryty naczółkowym dachem pokryciem ceramicznym (holenderka) Wzniesiony na rzucie prostokąta.