ul. Sztumska 15, budynek mieszkalny

Położenie:
W północnej części miasta, przy dawnej ulicy Poststrasse ( po 1945 r. ul. H. Sawickiej) łączącej przedmieście Malborskie z dzielnicą Knieberg, przy skrzyżowaniu z ul. Żwirki i Wigury (Kniebergstrasse). Usytuowany kalenicowo w zachodniej pierzei ulicy, wolnostojący, od południa, cofnięty w stosunku do linii regulacyjnej zabudowy, niewielki dom nr 13, od północy - wolna obecnie od zabudowy, narożna parcela.

Określenie obiektu/funkcja:
Dom mieszkalny.

Przed 1945 rokiem:
Dom mieszkalny.

Historia/Datowanie:
Wzniesiony w I poł. XIX wieku, klasycystyczny.

Opis:
Budynek murowany z cegły ceramicznej, fundament z użyciem kamienia polnego, tynkowany, parterowy z użytkowym poddaszem, nakryty naczółkowym dachem z mieszanym pokryciem - głównie holenderka, fragment połaci frontowej - dachówka zakładkowa. Wzniesiony na rzucie prostokąta, z parterowym aneksem od północy (sklep hurt drobiu) i płytkim ryzalitem wejściowym na osi elewacji wschodniej.