ul. Sztumska 11, budynek mieszkalny

Położenie:
W północnej części miasta, przy dawnej ulicy Poststrasse ( po 1945 r. ul. H. Sawickiej) łączącej przedmieście Malborskie z dzielnicą Knieberg. Usytuowany kalenicowo w zachodniej pierzei ulicy, wolnostojący, od północy cofnięty w stosunku do linii regulacyjnej zabudowy, niewielki dom nr 11 A, od północy współczesny budynek nr 9. Od zachodu niewielkie podwórze gospodarcze.

Określenie obiektu/funkcja:
Dom mieszkalny.

Przed 1945 rokiem:
Dom mieszkalny.

Historia/Datowanie:
Wzniesiony w 1 poł. XIX wieku, klasycystyczny.

Opis:
Budynek murowany z cegły ceramicznej, tynkowany, fundament z  kamienia polnego, parterowy z użytkowym poddaszem, nakryty dwuspadowym dachem z pokryciem z ciętej w kwadraty papy, nad frontowym ryzalitem osobny dwuspadowy dach, nad przybudówką od strony podwórza płaski dach pokryty papą. Dom wzniesiony na rzucie prostokąta z płytkim, trójosiowym ryzalitem od frontu, niewielką, współczesną dobudówką od podwórza, betonowymi schodkami z niskimi balustradami przed wejściem w szczycie północnym.