ul. Magazynowa 11, Spichlerz

Położenie:
W centrum miasta, na terenie Przedmieścia Grudziądzkiego, gdzie obok reprezentacyjnej zabudowy, przetrwały średniowieczne tradycje lokowania budynków gospodarczych, w tym spichlerzy. Najcenniejszy z zachowanych po 1945 roku - barokowy spichlerz przy ul. Batalionów Chłopskich został rozebrany. Z zachowanych trzech, dwa późniejsze XIX-wieczne są zlokalizowane przy ul. Magazynowej. Budynek nr 1 wzniesiono u zbiegu ulic Magazynowej, Targowej i Batalionów Chłopskich, na nachylonym terenie, blisko jezdni.

Określenie obiektu/funkcja:
Magazyn z pomieszczeniami mieszkalnymi, sklepem używanej odzieży i salą dyskotekową w przyziemiu.

Przed 1945 rokiem:
Spichlerz

Historia/Datowanie:
Spichlerz powstał w końcu k. XIX w., po 1945 roku w posiadaniu Zakładów Zielarskich „Herbapol", od 1994 roku w rękach prywatnych.

Opis:
Budynek wzniesiony na terenie nachylonym w kierunku południowym, stąd różnice w wysokości podmurówki. Wolnostojący, czterokondygnacjowy z użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony, na podmurówce z kamienia polnego, często znacznych rozmiarów, murowany z cegły licowej w I kondygnacji, w pozostałych - ryglowy, pola rygla wypełnione cegłą licową, nakryty stromym dachem dwuspadowym krytym papą na deskowaniu. Więźba dachowa konstrukcji drewnianej, z elementów tartych sosnowych, krokwiowo - płatwiowa. Rysunek rygla we wszystkich elewacjach złożony z kwadratów i prostokątów, przy narożnikach budynku i w środkowych osiach elewacji wzdłużnych występują belki ukośne.

Wyboru dokonał Bogumił Wiśniewski Główny Specjalista ds. Ochrony Zabytków w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie, na podstawie: Kwidzyn - Katalog Zabytków Architektury, Maria Gawryluk, Dariusz Barton, 1996, oraz z tzw. Białych Kart Obiektu. Fotografie z Gminnej Ewidencji Zabytków.