ul. Kościuszki 51, dom mieszkalny

Położenie:
We wschodniej części miasta, na terenie dzielnicy powstałej w latach 1880-1914 w związku z budową kolei, po zachodniej stronie torów kolejowych linii do Grudziądza, we wschodniej pierzei ul. Kościuszki (przed 1945 r. Bismarckstrasse), wolnostojący. Po drugiej stronie podwórza gospodarczego występują tereny kolejowe.

Określenie obiektu/funkcja:
Dom mieszkalny, wielorodzinny.

Przed 1945 rokiem:
Dom wielorodzinny wzniesiony z przeznaczeniem na mieszkania dla żonatych podoficerów.

Historia/Datowanie:
Budynek powstał równocześnie z budową koszar artyleryjskich, w ich najbliższym sąsiedztwie, w roku 1895 (data na chorągiewce wiatrowej), od południa sąsiadował z kolejnym domem mieszkalnym, powstałym jako mieszkania dla budowniczych zespołu. Wybudowano go kosztem 63.793 marek. Zasiedlony w roku budowy, do dziś pełni swe funkcje.

Opis:
Budynek wolnostojący, murowany z cegły ceramicznej licowej z użyciem zendrówki, dwukondygnacjowy, całkowicie podpiwniczony, nakryty dachem dwuspadowym (korpus główny), czterospadowym (skrzydło południowe) i dwuspadowym poprzecznym do kalenicy (skrzydło północne), wielopołaciowe w ryzalitach klatek schodowych; wszystkie dachy kryte dachówka ceramiczną - karpiówką. Obróbki blacharskie z blachy cynkowej, dachy aneksów klatek schodowych zwieńczone blaszanymi iglicami. Więźba dachowa konstrukcji derwanianej, z elementów tartych, krokwiowo-płatwiowa. Dom wzniesiony na planie wydłużonego prostokąta z wyryzalitowanymi obustronnie skrzydłami bocznymi - północnym i południowym, pomiędzy skrzydłami i korpusem głównym - w narożnikach  od frontu- prostokątne, płytkie aneksy klatek schodowych z wejściami w parterze.