ul. Kościuszki 38/39, dom mieszkalny

Położenie:
We wschodniej części miasta, na terenie dzielnicy powstałej w latach 1880-1914 w związku z budową linii kolejowej, na terenie zespołu urbanistycznego powstałego w latach 1880 - 1914, a związanego z budową kolei, po zachodniej stronie torów kolejowych linii do Grudziądza, we wschodniej pierzei ul. Kościuszki (przed 1945 r. Bismarckstrasse), przy narożniku ul. Mostowej (dawniej odnoga Graudenzstrasse), połączony z sąsiednia kamienicą nr 38. Położony blisko jezdni, w linii regulacyjnej zabudowy ulicy, oddzielony od niej wąskim trotuarem, od zachodu występują dwa wysokie żywotniki.

Określenie obiektu/funkcja:
Dom mieszkalny, wielorodzinny

Przed 1945 rokiem:
Dom wielorodzinny.

Historia/Datowanie:
Dom powstał w 1906 roku wraz z pozostałą zabudową obu pierzei  dawnej Bismarck Strasse, która rozwinęła się w związku z powstaniem linii kolejowej do Grudziądza. Eklektyczny z elementami neobaroku.

Opis:
Budynek narożny, od południa połączony z kamienicą nr 38, murowany z cegły ceramicznej, tynkowany, podmurówka w cegle licowej. Dwukondygnacjowy z użytkowym poddaszem, nakryty dachem dwuspadowym o nierównym nachyleniu połaci z pokryciem ceramicznym (karpiówka w koronkę) od frontu i papą na deskowaniu od podwórza; ganek wejściowy i ryzalit klatki schodowej nakryte wielopołaciowymi dachami krytymi karpiówką, dwukondygnacjowa oficyna od podwórza nakryta dachem pulpitowym krytym papą Więźba dachowa konstrukcji drewnianej, krokwiowo-płatwiowa. Kamienica wzniesiona na rzucie prostokąta z kwadratowym gankiem wejściowym od północy, aneksem klatki schodowej za gankiem i prostokątną oficyną przy elewacji podwórzowej od wschodu, płytkim ryzalitem ze szczytem wyprowadzonym ponad połać dachową w osi środkowej od zachodu, do którego przylega kolejny niższy ryzalit  zwieńczony tarasem. We frontowej połaci dachowej dwie różne wystawki.