ul. Kościelna 2, dom mieszkalny

Położenie:
W centrum miasta, na terenie Przedmieścia Grudziądzkiego Usytuowany w północnej pierzei ulicy Kościelnej (do 1945 roku Kirchenstrasse), na przeciw kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, kalenicowo, około 20 metrów od osi jezdni, wolnostojący. Przed frontem - od południa - znajduje się rozległy ogródek kwiatowy okolony drewnianym, współczesnym płotem z nasadzeniami bzu i śnieguliczki tworzące strzyżone żywopłoty. Od wschodu drzewa owocowe, od północy - na zapleczu - murowany budynek gospodarczy (garaże), od zachodu wybrukowany podjazd i pojedyncza lipa.

Określenie obiektu/funkcja:
Dom mieszkalny.

Przed 1945 rokiem:
Dom mieszkalny, jednorodzinny.

Historia/Datowanie:
Budynek zbudowany około 1880 roku w stylu neoklasycystycznym, z bogatym wystrojem architektonicznym. W latach 60-tych w budynku mieściło się przedszkole.

Opis:
Budynek murowany z cegły, zaprawa wapienno-piaskowa, tynkowany, tynki gładkie, wapienne; na elewacjach bogaty detal architektoniczny z cegły i tynku oraz sztucznego kamienia (opaski okienne, gzymsy, fryzy, bonie, pilastry, lizeny); fundament z kamieni polnych, ciosanych, wtórnie obetonowany. Wzniesiony na planie wydłużonego prostokąta, z obustronnymi ryzalitami środkowymi przy elewacjach wzdłużnych. Przed obu ryzalitami drewniane werandy. Całkowicie podpiwniczony, prostopadłościenny, jednokondygnacyjny, nakryty dachem dwuspadowym (karpiówka w koronkę na łatach): oba ryzality dwukondygnacjowe, zwieńczone trójkątnymi szczytami, z osobnymi daszkami dwuspadowymi, prostopadłymi do kalenicy dachu głównego (na tej samej wysokości, także kryte karpiówką). Więźba dachowa drewniana, konstrukcji krokwiowo - płatwiowej, z podwójną ścianką stolcową, stolce z mieczami.

Wyboru dokonał Bogumił Wiśniewski Główny Specjalista ds. Ochrony Zabytków w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie, na podstawie: Kwidzyn - Katalog Zabytków Architektury, Maria Gawryluk, Dariusz Barton, 1996, oraz z tzw. Białych Kart Obiektu. Fotografie z Gminnej Ewidencji Zabytków.