ul. Konarskiego 4, dom mieszkalny

Położenie:
We wschodniej części miasta, na terenie Przedmieścia Malborskiego, rozwiniętego w XIX i pocz. XX wieku w kierunku południa i wschodu wzdłuż obecnej ul. Warszawskiej (Hindenburgstrasse), gdzie na dużych parcelach lokowano reprezentacyjne budowle użyteczności publicznej i rezydencje wyższych urzędników regencji. Po przekroczeniu torów kolejowych wiaduktem w ciągu jezdni, dzielnica zmienia swój charakter na przedmiejski. Kwartały na południe od wschodniego odcinka ul. Warszawskiej powstały w 2 ćw. XX wieku i zabudowane są głównie domami mieszkalnymi. Kamienica usytuowana w pierzei południowej ulicy, od wschodu połączona z kamienicą nr 6, na zapleczu podwórze gospodarcze z prowizoryczną zabudową i ogródkami warzywnymi.

Określenie obiektu/funkcja:
Dom mieszkalny.

Przed 1945 rokiem:
Kamienica czynszowa.

Historia/Datowanie:
Kamienica wzniesiona w 1905. Budynek eklektyczny.

Opis:
Murowany z cegły ceramicznej, tynkowany, w parterze fasady boniowany, na elewacji frontowej bogaty detal architektoniczny tynkowy i ze sztucznego kamienia. Mansardy w konstrukcji drewnianej. Dom całkowicie podpiwniczony, dwukondygnacjowy, nakryty dachem dwupołaciowym o nierównych połaciach i stromą połacią frontową, pokryty łupkiem bitumicznym. Więźba płatwiowo - krokwiowa z pojedynczą ścianką stolcową. Od zachodu dwustronny ryzalit trójkondygnacjowy tworzący boczne skrzydło, nakryty płaskim dachem krytym papą na deskowaniu. Budynek wzniesiony na planie litery „T".

Wyboru dokonał Bogumił Wiśniewski Główny Specjalista ds. Ochrony Zabytków w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie, na podstawie: Kwidzyn - Katalog Zabytków Architektury, Maria Gawryluk, Dariusz Barton, 1996, oraz z tzw. Białych Kart Obiektu. Fotografie z Gminnej Ewidencji Zabytków.