ul. Katedralna 5, Pałac Rejencji obecnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

Położenie:
Na obszarze Starego Miasta na Przedzamczu, w bezpośrednim sąsiedztwie zespołu katedralnego, od wschodu skwer z nasadzeniami zieleni wysokiej (lipy, klony), oraz krzewów dekoracyjnych, od południa zlokalizowany niewielki budynek pałacyku Rejencji. Gmach Rejencji zlokalizowany jest na wysokiej skarpie widocznej od strony ul. Gdańskiej (Danzigerstrasse), porośniętej drzewami, wzmocnionej ceglanym murem oporowym z przyporami. Od północy zlokalizowana ulica Zamkowa (Schlossbergstrasse), za którą zespół dawnego browaru.

Określenie obiektu/funkcja:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2.

Przed 1945 rokiem:
Pałac generała Fermora, później Gmach Rejencji (Regierung).

Historia/Datowanie:
Pałac wzniesiony na terenie średniowiecznego Przedzamcza w latach 1758 - 63 dla rosyjskiego gubernatora generała Fermora. Rozbudowywany w latach 1775 i 1798 wg. planów królewskiego architekta Davida Gilly i kwidzyńskiego asesora budowlanego Dühringa, który kierował przebudową. Powstał w jej rezultacie klasycystyczny gmach z fasada dekorowaną m.in. zachowaną do dziś płaskorzeźbą personifikującą urząd rejencji, sztuki piękne, naukę, zawody i rzemiosła. Ukończono przebudowy dopiero w roku 1804. W tym też czasie powstał sąsiadujący pałacyk wzniesiony dla potrzeb barona von Schleinitza, w roku 1809 przejęty przez państwo z przeznaczeniem na rezydencję prezydenta Rejencji. Gmach Rejencji przebudowywano też w wieku XIX. W trakcie II wojny światowej zniszczony, odbudowany w latach 50-tych dla potrzeb szkolnictwa.

Opis:
Budynek murowany z cegły ceramicznej, tynkowany, podpiwniczony, trój - i czterokondygnacjowy (ze względu na różnice w wysokości terenu), nakryty spłaszczonym dachem czterospadowym pokrytym blachą. Wzniesiony na rzucie czworoboku z prostokątnym dziedzińcem wewnętrznym, główne skrzydło z fasadą - od wschodu. Partia ryzalitu z bogatą dekoracją w postaci płaskorzeźbionego fryzu klasycystycznego z personifikacjami sztuk pięknych, zawodów i urzędu Rejencji umieszczonego nad parterem. Płaskorzeźba o wysokich walorach artystycznych pochodząca prawdopodobnie z warsztatu rzeźbiarza berlińskiego von Schadowa.

Wyboru dokonał Bogumił Wiśniewski Główny Specjalista ds. Ochrony Zabytków w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie, na podstawie: Kwidzyn - Katalog Zabytków Architektury, Maria Gawryluk, Dariusz Barton, 1996, oraz z tzw. Białych Kart Obiektu. Fotografie z Gminnej Ewidencji Zabytków.