ul. Chopina 42, hotel

Położenie:
We wschodniej części miasta, w pobliżu torów kolejowych, vis a vis dworca PKP, na narożniku ul. Chopina (dawnej Banhofstrasse, po 1945 roku - Dworcowa), na terenie dzielnicy związanej z budową kolei, która powstała w latach 1880-1914 łącząc Przedmieście Malborskie z Grudziądzkim. Osią zespołu urbanistycznego powstałego w tym okresie, jest ul. Chopina łącząca centrum miasta z dworcem kolejowym, co tłumaczy jej pierwotną nazwę. Zabudowa zlokalizowana przy tej ulicy ma charakter reprezentacyjny, tworzy ją zespół domów głównie mieszkalnych. Dom nr 42 rozpoczyna południową pierzeję ul. Chopina, położony jest blisko jezdni, poszerzonej po 1945 roku, wolnostojący. Od wschodu sąsiaduje z domem nr 40, od południa z domem nr 18 przy ul. Kościuszki (dawna Bismarckstrasse).

Określenie obiektu/funkcja:
Hotel, restauracja „Kaskada"

Przed 1945 rokiem:
Hotel „Königlischer Hof", później (po 1910 roku) hotel „Deutsches Haus" należący do Berty Krutz, reklamowany jako pierwszy i największy hotel w pobliżu dworca, posiadający wygodne pokoje, dobrą kuchnię, elektryczne oświetlenie, łazienki i garaże, a ponadto salę do urządzania przyjęć.

Historia/Datowanie:
Hotel powstał w latach 80-tych, prawdopodobnie zaraz po oddaniu do użytku nowej linii kolejowej i dworca. Nie posiada cech stylowych.

Opis:

Budynek murowany z cegły, tynkowany, przekształcony znacznie w partii parteru z dobudowanym szerokim tarasem, przed elewacją północną, wykorzystywanym jako ogródek restauracji. Trójkondygnacjowy, podpiwniczony, nakryty dachem dwuspadowym o nierównym nachyleniu połaci z pokryciem ceramicznym (karpiówka w koronkę), narożna wieżyczka kryta blachą. Wzniesiony na rzucie zbliżonym do litery „L", ze ściętym narożnikiem z głównym wejściem, płytkimi ryzalitami od północy i wschodu. Od strony podwórza dobudowane po 1945 roku parterowe aneksy. Ze względu na narożne położenie budynek posiada dwie równorzędne elewacje - północną i wschodnią.

Wyboru dokonał Bogumił Wiśniewski Główny Specjalista ds. Ochrony Zabytków w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie, na podstawie: Kwidzyn - Katalog Zabytków Architektury, Maria Gawryluk, Dariusz Barton, 1996, oraz z tzw. Białych Kart Obiektu. Fotografie z Gminnej Ewidencji Zabytków.