ul. Chopina 4, Szkoła

Położenie:
Zespół dawnej Szkoły Podstawowej nr 1 położony jest na rozległej trójkątnej parceli między ulicami Chopina (Banhofstrasse, po 1945 roku ul. Dworcowa), Słowiańską (Herrenstrasse), a Batalionów Chłopskich (Breitestrasse). Po drugiej stronie ulicy Chopina rozlokowane jest założenie przestrzenne Placu Plebiscytowego - centrum dzielnicy z okresu regencji, powstałego w miejscu dawnego cmentarza Św. Jerzego, gdzie zlokalizowano wiele gmachów użyteczności publicznej, m.in. szkoły. Zespół szkoły nr 5 składa się z czterech budynków: narożnego przy skrzyżowaniu ul. Chopina i Słowiańskiej, od południa przylega łącznik z najstarszym budynkiem w zespole, położonym kalenicowo do ul. Słowiańskiej, występującym pod adresem Słowiańska 11. Przed tym budynkiem występuje niewielki ogródek z drzewami, na południe - skwer z nasadzeniami krzewów. W zachodniej części parceli, za wyasfaltowanym szkolnym boiskiem, przy ul. Chopina, położony jest budynek sali gimnastycznej.

Określenie obiektu/funkcja:

Gimnazjum nr 1

Przed 1945 rokiem:

Chronologicznie - Szkoła dla Dziewcząt i Ludowa Szkoła dla Dziewcząt, Średnia Szkoła dla Chłopców, Katolicka Szkoła Ludowa, Ewangelicka Szkoła dla Dziewcząt, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum.

Historia/Datowanie:

W roku 1862 powstaje kosztem 11.000 talarów budynek Szkoły dla Dziewcząt i Ludowej Szkoły dla Dziewcząt przy Herrenstrasse według projektu inspektora budowlanego Erdmanna. W roku 1893/9 wzniesiono sąsiedni budynek na parceli narożnej przy Banhofstrase i Herrenstrasse, gdzie znalazła swa siedzibę Ewangelicka Szkoła Ludowa dla Dziewcząt. W roku 1926 oba budynki połączono, wznosząc między nimi dwukondygnacjowy łącznik z salami lekcyjnymi. W budynku przy ul. Słowiańskiej po roku 1906 mieściła się Średnia Szkoła dl Chłopców, a w 1931 roku - Katolicka Szkoła Ludowa. Po 1945 roku zespół pełnił nadal funkcje oświatowe - mieściła się w min szkoła podstawowa, obecnie jest siedzibą Szkoły Podstawowej nr 1. Sala gimnastyczna położona przy ul. Dworcowej powstała w pocz. XX wieku, prawdopodobnie po otwarciu szkoły dla chłopców. Budynek południowy nosi wyraźne cechu neogotyku, wyrażone w proporcjach i dekoracji, budynek narożny eklektyczny z elementami neogotyku, budynek środkowy - bez cech stylowych.

Wyboru dokonał Bogumił Wiśniewski Główny Specjalista ds. Ochrony Zabytków w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie, na podstawie: Kwidzyn - Katalog Zabytków Architektury, Maria Gawryluk, Dariusz Barton, 1996, oraz z tzw. Białych Kart Obiektu. Fotografie z Gminnej Ewidencji Zabytków.