ul. Braterstwa Narodów 60, dom mieszkalny

Położenie:
W centrum miasta, na obszarze dawnego Przedmieścia Malborskiego, przy dawnej Marienburgerstrasse, gdzie od początku XIX wieku lokowano budowle reprezentacyjne i rezydencje wyższych urzędników regencji, w pierzei południowej, przy narożniku ul. 15 Sierpnia (Mackensenstrasse), od zachodu połączony z budynkiem nr 56 - 58 za pomocą współczesnego aneksu klatki schodowej. Za elewacją tylną - od południa, rozległe podwórze. Budynek połozony na terenie o lekkim spadku w kierunku północy, wyrównanym wysokością podmurówki.

Określenie obiektu/funkcja:

Pustostan

Przed 1945 rokiem:

Dom mieszkalny.

Historia/Datowanie:
Budynek powstał w pocz. XX wieku przy Marienburgerstrasse. Eklektyczny z elementami neogotyku.

Opis:

Budynek narożny, murowany z cegły ceramicznej licowej koloru żółtego z wykorzystaniem ciemnoczerwonej cegły i kształtek ceramicznych, watek krzyżykowy. Cokół fundamentu oblicowany czerwonym klinkierem. Od południa drewniana weranda. Budynek dwukondygnacjowy, nakryty czterospadowym dachem, nad ryzalitami północnym i wschodnim dachy dwuspadowe, nad ryzalitem narożnym dach trójpołaciowy, nad werandą - pulpitowy. Dachy kryte papą ciętą w romby. Budynek wzniesiony na rzucie prostokąta z płytkim, dwuosiowym ryzalitem od północy, prostokątnym w rzucie ryzalitem narożnym i pięciobocznym ryzalitem od wschodu. Od południa prostokątna, drewniana weranda.

Wyboru dokonał Bogumił Wiśniewski Główny Specjalista ds. Ochrony Zabytków w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie, na podstawie: Kwidzyn - Katalog Zabytków Architektury, Maria Gawryluk, Dariusz Barton, 1996, oraz z tzw. Białych Kart Obiektu. Fotografie z Gminnej Ewidencji Zabytków.