ul. Braterstwa Narodów 56-58, budynki dawnego Domu Dziecka

Położenie:
W centrum miasta, na obszarze dawnego Przedmieścia Malborskiego, przy dawnej Marienburgerstrasse, gdzie od początku XIX wieku lokowano budowle reprezentacyjne i rezydencje wyższych urzędników regencji, w pierzei południowej, od wschodu połączony z budynkiem nr 60. Za elewacją tylną - od południa, rozległe podwórze otoczone ogrodzeniem z siatki w kratownicach na betonowym cokole. Na podwórzu zieleniec i parking z bramą od ul. 15-go Sierpnia. Do elewacji tylnej na osi środkowej przylega murowana, duża oficyna.

Określenie obiektu/funkcja:
Dom

Przed 1945 rokiem:
Kamienica czynszowa z oficyną.

Historia/Datowanie:
Budynek powstał w pocz. XX wieku przy Marienburgerstrasse.

Opis:
Budynek główny - murowany z cegły, tynkowany, tynki gładkie, na elewacji frontowej (północnej) bogaty detal architektoniczny wykonany w tynku, malowany na biało. Fundament z kamiennych ciosów, obetonowany. Podpiwniczony, trójkondygnacjowy, o dużej kubaturze, nakryty dachem mansardowym (karpiówka w koronkę na łatach), Więźba dachowa drewniana, płatwiowo-krokwiowa ze ścianką kolankową. Dom wzniesiony na planie litery „U", przy elewacji tylnej dwa narożne, głębokie ryzality. Ściany boczne ryzalitów - wschodnia i zachodnia, murowane z cegły, pozostałe konstrukcji drewnianej zbudowane ze słupów i belek, między którymi drewniane płyciny. Okna duże prostokątne, dwuskrzydłowe, stolarka ościeżnicowa, pojedyncza. Ponad oknami wysunięte końcówki belek stropowych, dekoracyjnie zaciosane. Pomieszczenia w ryzalitach przeszklone z dwóch stron służyły jako werandy.

Wyboru dokonał Bogumił Wiśniewski Główny Specjalista ds. Ochrony Zabytków w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie, na podstawie: Kwidzyn - Katalog Zabytków Architektury, Maria Gawryluk, Dariusz Barton, 1996, oraz z tzw. Białych Kart Obiektu. Fotografie z Gminnej Ewidencji Zabytków.