Kaplica, ul. Basztowa

Położenie:
W centrum miasta, w północnym fragmencie przedmieścia grudziądzkiego zachowanego w pierwotnym układzie przestrzennym, po północnej stronie ul. Basztowej (dawna Kl. Herrenstrasse) bezpośrednio przy chodniku, kalenicowo, od zachodu sąsiednia posesja nr 3, bezpośrednio od wschodu przylega ogród posesji nr 1. Otoczenie źle utrzymane, zakrzaczone i zagruzowane.

Określenie obiektu/funkcja:
Kaplica rzymsko-katolicka

Przed 1945 rokiem:
Kaplica ewangelicko-luterańska

Historia/Datowanie:
Kaplica wzniesiona w latach 80-tych XIX w., neogotycka

Opis:
Budowla murowana z cegły licowej w wątku krzyżykowym, z ceglanym detalem, wzniesiona na planie prostokąta z pięciobocznym prezbiterium od wschodu, niewielką prostokątną kruchtą od zachodu i prostokątnym aneksem zakrystii od północy - bezpośrednio przy prezbiterium. Jednokondygnacjowa, nakryta dwuspadowym dachem z pokryciem ceramicznym - karpiówka, prezbiterium nakryte dachem wielopołaciowym krytym papą, aneks zakrystii - dach pulpitowy, kryty papą na deskowaniu.


Wyboru dokonał Bogumił Wiśniewski Główny Specjalista ds. Ochrony Zabytków w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie, na podstawie: Kwidzyn - Katalog Zabytków Architektury, Maria Gawryluk, Dariusz Barton, 1996, oraz z tzw. Białych Kart Obiektu. Fotografie z Gminnej Ewidencji Zabytków.