ul. 11 Listopada 2, dom mieszkalny

Położenie:
W południowej części miasta, na terenie dawnego Przedmieścia Grudziądzkiego rozwiniętego znacznie od początku XIX w., w jego południowym krańcu, w pobliżu skrzyżowaniu ulic 11 Listopada (dawnej Keiserstrasse), Grudziądzkiej (Graudenzstrasse) i Kościuszki (Bismarckstrasse).  Usytuowany w pierzei południowej ulicy, kalenicowo, w odległości około 15 metrów od osi jezdni, frontem zwrócony na północ, wolnostojący. Przed frontem mały ogródek kwiatowy z trawnikiem i strzyżonymi krzewami. Za elewacją tylną niewielkie podwórze.

 Określenie obiektu/funkcja:

Dom mieszkalny - 10 mieszkań lokatorskich.

Przed 1945 rokiem: 

Kamienica wzniesiona jako mieszkania dla rodzin kadry wojskowej pobliskich koszar.

Historia/Datowanie: 

Kamienica powstała około 1905-1910 roku.

Opis:

Budynek murowany z cegły, w wątku krzyżykowym, na zaprawie wapienno-piaskowej; tynkowany, tynki wapienne, rapowe. Na elewacji frontowej bogaty detal architektoniczny z cegły i tynku (bonie, gzymsy kordonowe i podokapowy, fryzy płycinowe, opaski okienne, gzymsy nadokienne, naczółki); portal przy drzwiach wejściowych ze sztucznego kamienia.  Budynek całkowicie podpiwniczony, wzniesiony na planie wydłużonego prostokąta, z płytkimi ryzalitami narożnymi w elewacji frontowej i głębokim ryzalitem narożnym w elewacji tylnej (w narożniku zachodnim). W części środkowej dwukondygnacyjowy, nakryty dachem dwupołaciowym, o przedniej połaci spadzistej, z facjatami oraz tylnej połaci lekko nachylonej (połać frontowa kryta karpiówką w koronkę na łatach, połać tylna papą na deskowaniu). Ryzality narożne trójkondygnacjowe, z płaskimi stropodachami (papa na deskowaniu). Więźba dachowa drewniana, konstrukcji płatwiowo-krokwiowej, z pojedynczą ścianką stolcową pod kalenicą.

Wyboru dokonał Bogumił Wiśniewski Główny Specjalista ds. Ochrony Zabytków w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie, na podstawie: Kwidzyn - Katalog Zabytków Architektury, Maria Gawryluk, Dariusz Barton, 1996, oraz z tzw. Białych Kart Obiektu. Fotografie z Gminnej Ewidencji Zabytków.