Mieczysław Anastaziak
s. Franciszka

ur. 17 IX 1922 w Otorowie (pow. Szamotuły)

Przebieg służby:

 • 2 XI 1946 Młodszy referent PUBP w Sztumie.
 • 15 VI 1947 Referent PUBP w Sztumie.
 • 28 II 1948 Do dyspozycji Szefa PUBP w Sztumie.
 • 1 I 1949 Szyfrant, fotograf PUBP w Sztumie.
 • 1 V 1952 Starszy referent w Kierownictwie PUBP w Sztumie.
 • 1 II 1954 Kierownik Referatu Ochrony Stoczni Gdyńskiej MUBP w Gdyni.
 • 7 VII 1956 Do dyspozycji Kierownika WUds.BP w Gdańsku.
 • 1 IX 1956 P.o. Kierownika PUds.BP w Kwidzynie.
 • 1 I 1957 Zastępca Komendanta Powiatowego MO ds. Bezpieczeństwa w Kwidzynie.
 • 30 IV 1963 Do dyspozycji I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego MO ds. Bezpieczeństwa w Gdańsku.
 • 1 VI 1963 Oficer ewidencji operacyjnej Wydziału „C" KWMO w Gdańsku.
 • 1 I 1969 St. oficer techniki operacyjnej Wydziału „T" KWMO w Gdańsku.
 • 15 XI 1969 Zwolniony (ze względów zdrowotnych-emerytura).

Awanse:

plutonowy (1947), sierżant (1948), st. sierżant (1951), chorąży (1952), podporucznik (1954), porucznik (1957), kapitan MO (1960).

Odznaczenia, nagrody:

 • 1958 Srebrny Krzyż Zasługi.
 • 1958 Nagroda 1000 zł za wzorową pracę.
 • 1963 Pochwała za udział w zabezpieczeniu XXVIII Szermierczych Mistrzostw Świata w Gdańsku
 • 1959 Krzyż Partyzancki.
 • 1966 Zegarek m-ki „Poliot" z okazji 20-lecia służby w MO.
 • 1967 Odznaka „20 lat w Służbie Narodu".
 • 1969 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Kary:

 • 1953 5-dniowy areszt domowy za brak czujności.

Wykształcenie:

 • 1947 Kurs Szkoły Wojewódzkiej BP w Gdańsku.
 • 1947 Kurs Szyfrantów w Centrum Wyszkolenia MBP w Legionowie.
 • 1954-1956 Kurs Przeszkolenia Oficerów BP w CW MBP w Legionowie.
 • 1958-1960 Szkolenie Wojskowe MSW.
 • 1960 LO dla Pracujących w Sztumie.
 • 1960-1961 Szkolenie zawodowo-polityczne KWMO w Gdańsku.

Fragmenty dokumentów:

„[…] chcę brać udział w odbudowie Polski Demokratycznej i będę sumiennie wykonywał rozkazów [!]".
Podanie M. Anastaziaka do WUBP w Gdańsku, 1946 r.

W/w orientuje się, politycznie do demokracji ludowej i jej rządów jest dobrze ustosunkowany, nacjonalistycznych naleciałości niema [!] […]. […] uczciwy i nie lubi kłamać.
Charakterystyka, 1946 r.

[…] jest politycznie pewny i klasowo nie jest obcy. […] Podkreślić należy, że w życiu prywatnym nie nawiązuje rozległych znajomości i nie pije alkoholu.
Charakterystyka, 1949 r.

Po przybyciu do Centrum [Wyszkolenia MBP w Legionowie] nie potrafił sobie pozyskać zaufania w kolektywie, który widział w nim człowieka zarozumiałego i mało koleżeńskiego […]. […] Nie potrafi jeszcze być szczerym i otwartym wobec kolegów z plutonu. Jest jeszcze trochę zgryźliwy. […] Do nauki w szkole przywiązuje dużą wagę i uczy się dobrze. […] W odpowiedzi stara się analizować materiał, lecz często występuje u niego brak dokończenia myśli, którą podejmuje. Z przedmiotu operacyjnego nauka idzie mu znacznie gorzej, chociaż i tu jest jednym z lepszych słuchaczy. […] Napotyka szczególnie na duże trudności podczas prac pisemnych. […] Pod względem językowym prace te są słabe. Robi dużo błędów ortograficznych jak i stylistycznych, a w budowie zdań trudno niekiedy dopatrzeć się logicznego wiązania poszczególnych myśli. […] Perspektywy rozwoju w naszym aparacie posiada. […] Należy jednak dużo pracować nad nim i pomóc mu w przezwyciężaniu braków i złych nawyków. Krytyka partyjna pozwoliła mu już w dużej mierze wyzbyć się ujemnych cech charakteru, co przy jego szczerych chęciach można będzie przeprowadzić do końca przez otoczenie go opieką ze strony grupy partyjnej i kadry wykładowczej.
Charakterystyka słuchacza CW MBP w Legionowie, 1955 r.

W życiu społeczno-politycznym poza pracą udziału nie bierze większego, natomiast na zebraniach zabiera głos w dyskusji w sposób rzeczowy. Światopogląd materialistyczny wyrażający się w codziennym życiu. Strona moralna nie budzi zastrzeżeń.
Opinia służbowa, 1965 r.

Służba […] w pierwszym okresie odbywała się w różnych niesprzyjających warunkach atmosferycznych bez ograniczeń godzin pracy. Charakter tej służby nie sprzyjał racjonalnemu spożywaniu posiłków. Aktualnie pracuje w pomieszczeniach biurowych, jednak praca odbywa się na zmiany, najczęściej ze słuchawkami na uszach.
Wyciąg z przebiegu służby, 1969 r.