Jan Andrzejewski
s. Norberta

ur. 24 VII 1922 w Drozdowie (woj. warszawskie)

Przebieg kariery zawodowej:

 • 1 V 1945 Referent PUBP w Tczewie.
 • 1 X 1947 Referent Referatu III PUBP w Tczewie.
 • 1 XII 1949 Starszy referent Sekcji 3 MUBP w Gdyni.
 • 1 VIII 1950 Kierownik Sekcji 3 MUBP w Gdyni.
 • 1 V 1951 Kierownik Sekcji 1 MUBP w Gdyni.
 • 1 IX 1952 Starszy referent Sekcji 1 Wydziału VII Departamentu I MBP w Warszawie.
 • 1953 Starszy referent, p.o. kierownika Sekcji 3 Wydziału VI MBP w Warszawie.
 • 15 V 1954 Zastępca, jednocześnie p.o. Szefa PUBP w Tczewie.
 • 1 IV 1955 Kierownik PUds.BP w Tczewie.
 • 15 XI 1956 Zwolniony dyscyplinarnie (za przywłaszczenie środków finansowych).
 • 1 III 1957 Przyjęty ponownie, starszy oficer operacyjny Wydziału III KWMO w Gdańsku.
 • 15 IV 1957 Kierownik Sekcji 2 Wydziału III KWMO w Gdańsku.
 • 1 VIII 1957 Starszy oficer operacyjny Sekcji 2 Wydziału III KWMO w Gdańsku.
 • 1 III 1959 Kierownik Grupy Sekcji 2 Wydziału III KWMO w Gdańsku.
 • 1 V 1963 Zastępca Komendanta Powiatowego MO ds. bezpieczeństwa w Kwidzynie.
 • 1 IV 1967 I Zastępca Komendanta Powiatowego MO ds. SB w Kwidzynie.
 • 4 X 1967 Zawieszony w czynnościach służbowych.
 • 20 XII 1967 Uchylono zawieszenie, przenosząc jednocześnie na stanowisko inspektora operacyjnego Referatu ds. Służby Bezpieczeństwa KPMO w Wejherowie.
 • 15 X 1971 Zwolniony (emerytura).

Awanse: kapral (1946), plutonowy (1949), sierżant (1949), chorąży (1950), podporucznik (1952), porucznik (1952), porucznik (1956), kapitan MO (1957), major MO (1963).

Wykształcenie:

 • 1947-1948 Szkoła Specjalna przy WUBP w Gdańsku.
 • 1951-1952 Szkoła Kierownictwa w Centrum Wyszkolenia MBP w Legionowie.
 • 1959 Technikum Ekonomiczne CRS w Tczewie (technik w zakresie specjalności finansów przedsiębiorstw handlowych).

Nagrody, odznaczenia:

 • 1953 Srebrny Krzyż Zasługi.
 • 1955 Medal „10 lat Polski Ludowej".
 • 1955 Odznaka „10 lat w Służbie Narodu".
 • 1958 „600 zł za dobrą organizację pracy i sumienne wykonywanie obowiązków".
 • 1963 „1200 zł za likwidację sabotażu w PGR Krzykosy".
 • 1966 Odznaka „20 lat w Służbie Narodu".

Kary:

 • 1947 3 dni aresztu domowego.
 • 1958 „Surowa nagana z ostrzeżeniem z jednoczesnym pokryciem kosztów stłuczki szyby w czasie zajścia za wywołanie awantury z funkcjonariuszami PKP i MO w stanie nietrzeźwym".
 • 1960 „Nagana za niewłaściwe zachowanie się w stanie nietrzeźwym".
 • 1964 „Surowa nagana za kłamstwo i nieszczerość wobec przełożonego".
 • 1967 „Ukarany wyznaczeniem na niższe stanowisko służbowe za niewywiązywanie się
 • z obowiązków służbowych i skompromitowanie wśród podwładnych"

Fragmenty dokumentów:

[...] politycznie bezwzględnie pewny.
Charakterystyka służbowa, 1949 r.

Osobiste kwalifikacje por. Andrzejewskiego są słabe. [...] Wobec często nieskomplikowanych problemów staje bezradny niewiedzą i nie myśląc jak ich rozwiązać. Na stanowisko kierownicze w aparacie centralnym nie nadaje się. [...] W pracy operacyjnej może być wykorzystanym jednakże wyłącznie na mniejszym województwie względnie na powiecie.
Wniosek personalny, 1954 r.

Ma pewne braki jeśli chodzi o wymowę i budowanie zdań. Do krytyki i samokrytyki odnosi się poważnie i ze zrozumieniem jej znaczenia. [...] W szkoleniu partyjnym bierze udział - czyta książki tak literatury pięknej jak i marksistowsko-leninowskiej. Moralnie prowadzi się dobrze.
Opinia Sekretarza KP PZPR w Tczewie, 1955 r.

Postępowanie kpt. Andrzejewskiego było wysoce szkodliwe gdyż wpływało demoralizująco na agenturę i podrywało wobec tejże autorytet pracownikom b.p. [bezpieki], jak również wpływało demoralizująco na podwładnych mu pracowników.
Wniosek Kierownika WUds. BP w Gdańsku do Kierownika Kds. BP.

Komitet Powiatowy PZPR w Tczewie zwraca się z prośbą o przeanalizowanie sprawy tow. Andrzejewskiego Jana [...] i ponowne przyjęcie go do pracy w K.W.M.O w Gdańsku. [...] Po przybyciu na teren Tczewa jako Kierownik Urzędu [BP] podniósł poziom pracy tegoż aparatu z czego Komitet Partii był zadowolony".
Pismo KP PZPR w Tczewie do KW MO w Gdańsku, 1957 r.