Halina Sampławska

Wieloletnim pracownikiem muzeum w Kwidzynie popularyzującym wiedzę o regionie, a szczególnie o etnografii była mgr Halina Sampławska. Urodziła się 07.12.1926 roku w Tucholi. Ojciec Bolesław był rolnikiem. Szkołę powszechną ukończyła w Gdyni. Podczas okupacji przebywała z rodzicami w Gdyni. Po wyzwoleniu przeniosła się z rodzicami do Gronowa Górnego, gdzie rodzice zajęli gospodarstwo rolne. Od 24 roku życia uczęszczała do korespondencyjnego gimnazjum w Elblągu, które ukończyła w roku 1955. W 1956 roku rozpoczęła studia na wydziale filologii germańskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Poznaniu, a po roku przeniosła się, zgodnie z zainteresowaniami, na wydział filozoficzno-historyczny studiując etnografię, której uczyli jej m. in. profesor dr Józef Barszta i profesor Maria Frankowska.Od 1947 roku należała do organizacji młodzieżowej „WICI”, a po zjednoczeniu do ZWM. Podczas studiów należała do ZWM i ZSP. Studia ukończyła w roku 1963 z tytułem magistra etnografii. Z dniem 01.11.1963 roku rozpoczęła pracę zawodową w muzeum w Kwidzynie jako etnograf, przyjmując w opiekę dział etnograficzny. Jednocześnie opiekowała się działem archeologii i historii sztuki. Tym ostatnim do roku 1968 tzn. do chwili przejęcia go przez Stanisława Czernego. Z chwilą odejścia na emeryturę byłego kierownika muzeum Alfonsa Lemańskiego, objęła i prowadzi do chwili obecnej dział historii walki o polskość Powiśla. W trakcie jej działalności wzbogaciła dział etnograficzny o ponad 600 zabytków etnograficznych, które zostały uzyskane w drodze penetracji terenu jako dary i zakupy.Poza tym w ramach przyszłych zbiorów powstały nowe kolekcje z zakresu haftu i współczesnej rzeźby ludowej. Uzyskano szereg dokumentów i starodruków polskich dla dzieła walki o polskość Powiśla.Halina Sampławska prowadziła ożywioną działalność oświatową popularyzującą wiedzę etnograficzną i archeologiczną dotyczącą regionu Dolnego Powiśla.Służyła pomocą naukową w tym zakresie współpracując z ośrodkiem kultury materialnej w ośrodkach naukowych oraz ośrodkami oświatowymi i kulturalnymi na terenie miasta.Opiekowała się twórcami ludowymi jako znawca przedmiotu. Z dniem 01.06.1978 roku objęła funkcję kierownika Muzeum Zamkowego w Kwidzynie. Napisała szereg publikacji na temat sztuki i kultury materialnej m. in. w miesięczniku społeczno-kulturalnym „Litery”, rocznikach „Lud”, „Kwartalniku Historii Kultury Materialnej” R. XVI.1968 i opracowywała katalogi wystaw.Od 1961 roku była członkiem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Od 1964-1970 roku była członkiem zarządu TRZZ, a obecnie jest członkiem zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Kwidzyńskiej.
Była członkiem Rady Programowej Miejskiego Ośrodka Kultury MOK w Kwidzynie. Od 1966 roku była członkiem TPPR i członkiem „Społecznych Opiekunów Zabytków”. W latach 1967-1983 roku była delegatem Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki przy Muzeum Zamkowym w Kwidzynie.W PRON-ie pełniła funkcję przewodniczącej podkomisji kultury. Członkiem ZSL, w którym przez trzy kadencje pełniła funkcję sekretarza koła ZSL nauczycieli w Kwidzynie, była od 1969 roku.Za działalność zawodową otrzymała odznakę resortową „Honorową Odznakę Zasłużonego Działacza Kultury” (06.05.1974 rok) oraz wyróżniono ją odznaką regionalną Honorową Odznaką „ Za zasługi dla województwa elbląskiego” (16.04.1984 rok).
Za opiekę nad zabytkami otrzymała srebrną (1970) i złotą (1979) odznakę „Za opiekę nad zabytkami”.
Za całokształt dotychczasowej działalności wyróżniona została Złotym Krzyżem Zasługi (listopad 1984 rok).

Opracowano na podstawie materiałów R. Mechlińskiego.