Halina Klein

Jedna z najbardziej aktywnych oddanych dla młodzieży działaczek ruchu turystycznego urodziła się 14 maja 1936 roku w Iłży województwo radomskie. Wraz z rodzicami przybyła wiosną 1945 roku do Sztumu. Ojciec Konrad Klein jako pierwszy kierownik mleczarni w Sztumie przyczynił się do jej uruchomienia 27 listopada 1945 roku i dalszego jej zagospodarowania. Był to pierwszy zakład uruchomiony po wojnie w Sztumie.
Szkołę podstawową ukończyła w 1950 roku, po czym wstąpiła do Liceum Ogólnokształcącego w Malborku, które ukończyła w Kwidzynie w 1954 roku. Tutaj też zamieszkała z rodzicami od 1952 roku.
Jeszcze jako uczennica społecznie pracowała w szkolnej bibliotece przez dwa lata, to też zaważyło na jej dalszych zainteresowaniach. Po zdaniu matury w roku 1954 rozpoczyna na początku drugiej połowy tego roku prace w Bibliotece Miejskiej w Kwidzynie. W 1956 roku w bibliotece organizuje oddział dla dzieci, wydzielając do osobnego pomieszczenia literaturę dziecięcą. W latach 1957-1964 pracuje jako bibliotekarka w jednej z jednostek wojskowych na terenie Kwidzyna. W styczniu 1961 roku wstępuje do PTTK przy oddziale miejskim w Kwidzynie. Latem tego samego roku bierze udział w spływie kajakowym na Czarnej Hańczy, co przyczynia się do póxniejszej fascynacji kajakarstwem. W 1968 roku ukończyła kurs przodownika turystyki kajakowej III stopnia, a w 1973 roku otrzymała uprawnienia przodownika II stopnia.
Od stycznia 1965 roku podejmuje ponownie pracę w Miejskiej Bibliotece jako kierownik oddziału dla dzieci. Mając stały kontakt z młodzieżą jako popularyzator turystyki organizuje w listopadzie 1968 roku Klub Turystyki Pieszej „Bibliochody” dla młodzieży. Klub ten już w pierwszym roku istnienia rozpoczął coroczne organizowanie rajdów jesiennych i wiosennych, które cieszą się dużym powodzeniem wśród młodzieży. Pamiątką z okazji rajdów są dla niej pamiątkowe doczepiane znaczki i plakietki turystyczne, których projektantem jest pracownik biblioteki Błażej Kozłowski.
W lipcu 1970 roku otrzymuje uprawnienia przodownika turystyki pieszej. Od 1977 roku z okazji Dnia Dziecka zapoczątkowała nowy rajd turystyczny dla dzieci najmłodszych „Rajd pierwszoklasistów”. Przez wszystkie lata w rajdach pierwszoklasistów organizowanych przez H. Klein bierze udział cała młodzież klas pierwszych szkół podstawowych Kwidzyna.
Za niezwykłą działalność w popularyzacji turystyki otrzymała z GK KF i T w listopadzie 1977 roku Srebrną Odznakę „Zasłużony Działacz Turystyki”, a z ZG PTTK we wrześniu 1974 roku Srebrną Odznakę PTTK.
Za popularyzację turystyki wśród młodzieży otrzymuje w listopadzie 1975 roku Srebrną Odznakę „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży”.
To zaangażowanie doceniło TPD i nadało jej w maju 1980 roku Odznakę Przyjaciela Dzieci.
Wojewódzki KKFiT we wrześniu 1982 roku przyznał jej Medal za Zasługi w Rozwoju Turystyki Województwa Elbląskiego.
Za całokształt działalności kulturalnej wyróżniona została w maju 1979 roku odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”.

W Oddziale PTTK w Kwidzynie zdobyła uprawnienia:

 • przodownika turystyki pieszej – od 1970 roku
 • przodownika turystyki kajakowej – od 1970 roku (inne źródła podają, że w 1968 roku ukończyła kurs przodownika turystyki kajakowej III stopnia, a w 1973 roku otrzymała uprawnienia przodownika II stopnia)
 • znakarza szlaków pieszych – od 1990 roku
 • opiekuna przyrody PTTK Pd 1993 roku

Od samego początku swojego członkostwa w PTTK pełniła ważne funkcje :

 • a) członka Komicji Rewizyjnej Oddziału (1967-1969)
 • b) prezesa Klubu Turystyki Pieszej „Bibliochody”( 1968-2009)
 • c) członka Zarządu Oddziału ( 1976-2005)
 • d) przewodniczącej Komisji Turystyki Pieszej ( 2006-2009)
 • e) wiceprezesa Zarządu Oddziału( 2005-2009)
 • Posiadała wyróżnienia PTTK :
 • a) medal „Za zasługi w turystyce województwa gdańskiego’ 1975 r.
 • b) srebrna odznaka „Zasłużony w pracy wśród młodzieży” – 1975 r.
 • c) srebrna odznaka Honorowa PTTK – 1974 r.
 • d) złota odznaka Honorowa PTTK – 1985 r.
 • e) medal „ za zasługi w turystyce województwa elbląskiego” – 1982 r.
 • f) odznaka Honorowy Przodownik TP – 1992 r.
 • g) złota odznaka „ Zasłużony w pracy wśród młodzieży” – 2007 r.
 • oraz odznaczenia państwowe, resortowe, organizacji społecznych :
 • a) Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej – 1978 r.
 • b) Przyjaciel Dziecka – 1980 r.
 • c) Zasłużony Działacz Kultury – 1979 r.
 • d) Zasłużony Działacz Turystyki (odznaka srebrna) – 1977 r.
 • e) Krzyż kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 1988 r.
 • f) Zasłużony Działacz Turystyki (odznaka złota) – 1993 r.
 • g) Za zasługi w rozwoju turystyki województwa elbląskiego - 1982

Pozostawiła po sobie wyznakowany 53 kilometrowy odcinek szlaku Kopernikowskiego z Gardei do Białej Góry, bogaty księgozbiór Oddziału oraz mnóstwo zdobytych odznak turystycznych. Zweryfikowała 1524 odznaki piesze i zorganizowała 1306 wycieczek. Urządzała też wystawy krajoznawcze, wyświetlała filmy, organizowała spotkania z leśnikami i nauczycielami. Była prawdziwą pasjonatką, człowiekiem wszechstronnie uzdolnionym, urodzoną turystką.
Zmarła 1 stycznia 2010 roku.Obecny prezes Oddziału PTTK, pan Mariusz Wesołowski, żegnał ją następującymi słowami: "Będziemy Ciebie wspominać przemierzając leśne dukty, rzeczne meandry, górskie szczyty, kontynuując Twoje wielkie dzieło jakim była TURYSTYKA."

Opracowano na podstawie: "Schody Kawowe" nr 41/2010; materiały własne pracowni regionalnej, uzupełnione przez Magdalenę Sadkowską