Fotografie

700 lat Kwidzyna

Uroczystości 700-lecia miasta.

Kolekcja Bodurki

Kwidzyńskie Towarzystwo Kulturalne otrzymało w formie darowizny kolekcję negatywów Jana Bodurki. Kolekcja składa się z 88 filmów, które łącznie zawierają ok. 2000 zdjęć. Na 22 negatywach udokumentowany jest Kwidzyn.