Edward Elas
s. Władysława

ur. 10 VIII 1921 w Tomaszowie Mazowieckim

Przebieg kariery zawodowej:

15 II 1945 Wartownik MUBP w Tomaszowie Mazowieckim.
6 III 1945 Dwutygodniowy Kurs przy WUBP w Łodzi.
17 V 1945 Funkcjonariusz Grupy Operacyjnej MBP w Prusach Wschodnich (w Olsztynie).
7 VII 1945-1 VIII 1945 Szef PUBP w Kwidzynie.
13 VIII 1945 Starszy referent Wydziału I WUBP w Gdańsku.
8 X 1945 Starszy referent Wydziału IV WUBP w Gdańsku.
5 XII 1945 Zwolniony (na własną prośbę).


Awanse: podporucznik (1945).

Wykształcenie:
Szkoła powszechna.
Kurs szkoły zawodowej