Dokumenty

Dokumenty pozwolą prześledzić wydarzenia historyczne czy życie codzienne, bezpośrednio ze źródeł pisanych, gromadzonych w archiwach i zbiorach prywatnych. Są to wszelkiego rodzaju druki o charakterze dokumentacyjnym, informacyjnym, reklamowym i propagandowym rejestrujące bieżące wydarzenia społeczne, kulturalne i polityczne.