Kategoria: Filmy

Dni Kwidzyna 1993 r.

http://​www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​C​1​F​G​B​K​M​U​5​j​s​&​f​e​a​t​u​r​e​=​y​o​u​tu.be
Read Full Article

Magazyn wędkarski

Frag­ment „Ma­ga­zynu węd­kar­skiego” z 1996 roku. Cie­ka­wostka, w pro­gra­mie frag­ment me­czu po­mię­dzy ze­spo­łem Te­le­wi­zji Ka­blo­wej Kwi­dzyn i resztą świata.

Read Full Article