Kategoria: Eksponaty

Dzwonek do roweru

Dzwo­nek do ro­weru, a wła­ści­wie jego górna część, po­cho­dzi z ma­łej firmy, któ­rej wła­ści­cie­lem był Paul Nell. Za­kład me­cha­niczny Paula Nella znaj­do­wał się na dzi­siej­szej ulicy Bra­ter­stwa Narodów.

Read Full Article