Kategoria: Bez kategorii

Paradoksy Małych Ojczyzn – wykład

W ykłady z serii "Nasz Uniwersytet" prowadzone są przez członków Klubu Małej Ojczyzny Kwidzyńskiej w Kwidzynie. Nad całością wykładów czuwa prof. Mieczysław Jankiewicz z Poznania. Prezentowany wykład odbył się w sali Kwidzyńskiego Centrum Kultury 14 grudnia 2005 roku. Prelegentem był Eugeniusz Kabatc, kwidzyniak, urodzony w Wołkowysku. Znany polski prozaik oraz tłumacz literatury obcej.

Read Full Article

ul. Staszica 16, Szkoła Podstawowa

Położenie: We wschodniej części miasta, na terenie Przedmieścia Malborskiego, rozwiniętego w XIX i pocz. XX wieku w kierunku południa i wschodu wzdłuż obecnej ul. Warszawskiej (Hindenburgstrasse), gdzie na dużych parcelach lokowano reprezentacyjne budowle użyteczności publicznej i rezydencje wyższych urzędników regencji. Po przekroczeniu torów kolejowych  wiaduktem w ciągu jezdni, dzielnica zmienia swój charakter na przedmiejski. Kwartały […]

Read Full Article

ul. Łąkowa 32, dom mieszkalny

Położenie: W północnej części miasta, na zachód od wzgórza Knieberg, po wschodniej stronie ulicy Łąkowej (dawnej drogi lokalnej do Marezy nazywanej Salatereistrasse), równoległej w północnym odcinku do Liwy, w odległości około 4 metrów od osi jezdni, elewacją frontową zwrócony na zachód, wolnostojący. Od wschodu, za elewacją tylną budynku, małe podwórze z murowanym budynkiem gospodarczym, od […]

Read Full Article

ul. Kościuszki 40, dom mieszkalny

Położenie:We wschodniej części miasta, po zachodniej stronie torów kolejowych linii do Grudziądza, we wschodniej pierzei ul. Kościuszki (przed 1945 r. Bismarck-strasse), wolnostojący. Po drugiej stronie podwórza gospodarczego występują tereny kolejowe. Od ulicy oddziela go niewielki ogródek otoczony metaloplastycznym ogrodzeniem na betonowej podmurówce. Określenie obiektu/funkcja: Dom mieszkalny - willa Przed 1945 rokiem: Willa Historia/Datowanie: Dom mieszkalny […]

Read Full Article

ul. Daszyńskiego 3, dom mieszkalny

Położenie: We wschodniej części miasta, na terenie Przedmieścia Malborskiego, rozwiniętego w XIX i pocz. XX wieku w kierunku południa i wschodu wzdłuż obecnej ul. Warszawskiej (Hindenburgstrasse), gdzie na dużych parcelach lokowano reprezentacyjne budowle użyteczności publicznej i rezydencje wyższych urzędników regencji. Po przekroczeniu torów kolejowych wiaduktem w ciągu jezdni, ulica zmienia swój charakter, budynki oddalają się […]

Read Full Article

ul. Braterstwa Narodów 52, dom mieszkalny

W centrum miasta, na obszarze dawnego Przedmieścia Malborskiego, przy dawnej Marienburgerstrasse, gdzie od początku XIX wieku lokowano budowle reprezentacyjne i rezydencje wyższych urzędników regencji, w pierzei południowej, wolnostojący, zlokalizowany między gmachem poczty a domem mieszkalnym nr 54. Między budynkiem a pocztą znajduje się odcinek starego ogrodzenia, murowanego, z metalową bramą. Od południa małe podwórze gospodarcze […]

Read Full Article

Jan Jeleniewski

Urodził się w 24.11.1909 roku w Szembruku, w powiecie grudziądzkim. Szkołę powszechną ukończył w Szembruku po czym uczył się zawodu kupieckiego. Uczęszczał na popołudniowe kursy handlowe w Grudziądzu przez okres trzech lat. Od 1931 roku służy w 16 Pułku Artylerii Lekkiej w Grudziądzu. Pozostaje w służbie zawodowej tego pułku jako podoficer nadterminowy, a później zawodowy. […]

Read Full Article