10 ładnych widoków
z Marienwerder”

10 ład­nych wi­do­ków z Kwi­dzyna” to kom­plet ma­łych zdjęć 7 x 9 cm, sprze­da­wa­nych w kar­to­no­wym etui. Wy­daw­nic­two z okresu międzywojennego.